fbpx
Uudised

KVÜÕA korraldas rahvusvahelise õhujõudude konverentsi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldasid täna, 31.mail konverentsi õhujõudude kasutamise teoreetilistest ja praktilistest alustest ning arengutest, lähtudes väikeriigi võimalustest ja piirangutest. 

018

Konverentsil õhuvõimu uue kontseptsiooni teemalise ettekandega esinenud Norra Kuningliku Õhuväe kolonel ja Rootsi Riigikaitse Ülikooli külalisprofessor John Andreas Olsen sõnas, et olulisimaks sõnumiks konverentsil oli see, mida saavad õhuväelased teha selleks, et kaitsta oma riiki ja vabadust ning kuidas tagada oma rahvale, et seda tehakse õigel viisil. Olsen rõhutas, et Eesti on NATO liikmesriik ning ei tasuks muretseda selle pärast, et Eestil kui väikeriigil ei ole võimalusi piisavalt panustada. „Kõike peaks vaatama kollektiivkaitse aspektist, te ei peaks mõtlema selle peale, mida teete üksinda või kuidas üksinda hakkama saada,“ ütles kolonel Olsen. „Me oleme selles kõik koos. See on nii Norra kui ka USA vaatepunkt.“

Konverentsi esimene paneel käsitles õhuvõimu teooriat. Sellekohased ettekanded esitasid Šveitsi tehnoloogiainstituudi teaduri erukolonel Peter R. Faberi ning Norra Kuningliku Õhuväe kolonel ja Rootsi Riigikaitse Ülikooli külalisprofessori John Andreas Olseni poolt. Konverentsi teine paneel keskendus John Boydi teoreetilistele põhimõtetele ning vaatles lähemalt VOOT tsükli mitmekülgsust. Seda teemat käsitlesid Hollandi Kuningliku Õhuväe kommodoor ja Hollandi Riigikaitse Akadeemia professor Frans P. B. Osinga ning Airbus Kaitse- ja Kosmosetööstuse asepresident ning Kölni Ülikooli auprofessor Holger H. May.

Ettekannetele järgnesid diskussioonid ning pärast konverentsi põhiosa toimus kadettidele avatud seminar, mida juhtis kolonelleitnant Kristo Lipasaar.

Konverentsist võttis osa 67 kuulajat, kelle seas oli lisaks õhu-, maa- ja mereväe esindajatele ka tsiviilisikutest huvilisi.

Kaitseväe Akadeemia