fbpx
Uudised

KVÜÕA korraldatav seminar keskendub Ukraina kriisi lahtimõtestamisele

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad neljapäeval, 11. septembril kell 10.30 kuni 16.30 seminari Ukraina kriisi puudutavatel teemadel.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi sõnul on õppeasutuste kui riigikaitselise rakenduskõrgkooli kohustus Ukraina temaatikat uurida ja selgitada. „Kuigi põhjalike taktikalis-tehniliste järelduste esitamisega peame veel veidi ootama, on meil Eestis konflikti üldpildist ja sõjategevusega kaasnevast üsna hea ülevaade. Selle seminari korraldamisega tahame anda panuse kogu Eesti ühiskonna teadvustamisse,“ sõnas kolonel Herem.

Seminari esimese ettekande konflikti strateegilistest eesmärkidest ja poliitilisest olukorrast teeb välispoliitilise kuukirja Diplomaatia peatoimetaja Kaarel Kaas. Sõjalise operatsiooni õiguslikust taustast annab ülevaate KVÜÕA riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent René Värk.

Pärast lõunapausi räägib konflikti sõjalisest operatsioonist endine kaitseväe juhataja erukindral Ants Laaneots. Seminar jätkub leitnant Andrei Šlabovitši ettekandega õhuvahendite ja õhutõrje kasutamisest Ukraina konfliktis. Infosõjast ja propagandast räägib Ukraina kriisi näitel Vallo Toomet Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast ning viimase esinejana kirjeldab majandussantsioonide mõju KVÜÕA ühiskonnateaduste dotsent Viljar Veebel.

KVÜÕA planeerimisjaoskonna ülema major Kalle Kõlli sõnul tuli ettepanek seminari korraldamiseks õppuritelt, kes soovisid saada terviklikku ülevaadet Ukrainas toimuvatest sündmustest. „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tegelevad tavapärase õppetöö kõrvalt ka riigikaitse valdkonna päevakajaliste probleemide arutamise ja uurimisega,“ põhjendas Kõlli seminari toimumise vajalikkust.

Huvilistel on võimalik jälgida seminari otseülekandena interneti vahendusel aadressil http://bit.ly/1weMk2V ja Postimees Online’st. Huvipakkuvaid ettekandeid on võimalik hiljem samalt aadressilt järele vaadata. Esinejatele saab küsimusi saata aadressil teaduskonverents[at]mil.ee

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

10:30 Sissejuhatus
kolonelleitnant Vitali Lokk (KVÜÕA õppeosakonna ülem)
10:35 Strateegilised eesmärgid ja poliitiline olukord
Kaarel Kaas (kuukirja Diplomaatia peatoimetaja)
11:20 Paus
11:30 Sõjalise operatsiooni õiguslik taust
René Värk (KVÜÕA riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent)
12:00 Lõunapaus
13:10 Sõjaline operatsioon
kindral Ants Laaneots
14:10 Paus
14:30 Õhuvahendite ja õhutõrje kasutamine
leitnant Andrei Šlabovitš (sõjakooli 9. keskastmekursuse kuulaja)
15:00 Infosõda ja propaganda Ukraina kriisi näitel
Vallo Toomet (KVPS strateegilise kommunikatsiooni ülema asetäitja)
15:40 Paus
15:45 Majandussanktsioonide mõju
Viljar Veebel (KVÜÕA ühiskonnateaduste dotsent)
16:20 Kokkuvõte
kolonelleitnant Vitali Lokk (KVÜÕA õppeosakonna ülem)

 

Kaitseväe Akadeemia