fbpx
Uudised

KVÜÕA kutsub sõjatehnoloogia konverentsile

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ootavad huvilisi 8. novembril 2018 neljandale sõjatehnoloogia konverentsile „Autonoomne lahinguväli“.

Laiapõhjaline riigikaitse hõlmab muuhulgas nii rahu- kui sõjaajal teadus- ja arendustegevust. Koostöös ülikoolide, teiste  teadusasutuste ja kohaliku kaitsetööstusega arendatakse Kaitseväe väevõimet ja likvideeritakse võimelünki vastavalt kehtivale riigikaitse arengukavale. Kaitseministeeriumi valitsemisalas on olemas suhteliselt pikaajaline kogemus vastavasisulisest koostööst. Sujuv koostöö eeldab osapooltelt teineteise mõistmist, ilma täiendava tõlgendamise vajaduseta. Praeguse hetke peamiseks kitsaskohaks ei ole teadusasutuste võime toetada Kaitseväge laiapõhjalises riigikaitses, vaid Kaitseväe oskus selgelt sõnastada probleeme.

Käesoleva aasta sõjatehnoloogia konverentsil on vaatluse all mehitamata süsteemidega seotud küsimused. Missugust mõju avaldavad mehitamata või autonoomsed süsteemid lahinguväljale? Kuidas mõjutab lahinguväli autonoomseid süsteeme? Kuidas mõistab Kaitsevägi süsteemide integreerimist? Missugused muutused toimuvad elektromagneetilises spektris? Kas juhtimisahelad lühenevad või pikenevad? Kas operatsiooni kiirused kasvavad? Kas liikuvus paraneb? Mis on majanduslikult kasulikum, kas häirimine, mahasurumine, hävitamine, tulejõud või „tuletäpsus“?

Ettekantud teemadele tuginedes luuakse laiem arutelu, kus ülikoolid, ettevõtted ja Kaitseväe esindajad saavad tuua välja konkreetsed kitsaskohad autonoomsete süsteemide arendamisega. Kohapeal algatatud diskussiooni eesmärgiks on selgitada välja ja mõista erinevate osapoolte lähtekohti ning tõstatada küsimusi esinejatele, Kaitseväele, ülikoolidele ja kaitsetööstusettevõtetele.

Palume konverentsile registreeruda  hiljemalt 07.11.2018 aadressil teaduskonverents[at]mil.ee.

 

 

Kaitseväe Akadeemia