fbpx
Uudised

KVÜÕA Lahingukoolis lõppesid veeblikursused

Täna lõpetasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukoolis piduliku rivistusega vanemallohvitseride keskastmekursus ja vanemallohvitseride põhikursus, kokku lõpetas kursused 43 vanemallohvitseri.

Rivistuse avasõnad ütles KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts, kes andis oma kõnes lõpetajatele nõu juhtimise alustest igapäevaseks teenistuseks: „Usaldus on teie edasises teenistuses väga oluline, soovin, et teie alluvate ja ülemate vahel oleks teineteisemõistmine ja usaldus.“

Rivistusel osales lisaks KVÜÕA ülemale, Lahingukooli juhtkonnale ka Kaitseväe veebel ülemveebel Siim Saliste.

 „Nooremveeblid on kõige kriitilisem allohvitseride ressurss kaitseväe reservi kasvatamisel, maine hoidmisel, kvaliteetsel väljaõppel ja on liimiks reserv- ja tegevväelaste vahel ning see on väga suur vastutus,“ ütles kaitseväe veebel, ülemveebel Siim Saliste. „Selles osas püsib kaitsevägi paljuski vanemveeblite õlgadel, sest nemad peavad hea seisma, et nooremveeblid kõike seda õigesti teeks,“ lisas ülemveebel Saliste.

Rivistusel sai auastme 13 nooremveeblit, 49 põhikursuse õppurit suunduvad veel erialapraktikale ning saavad nooremveebli auastme juunis.  

Vanemallohvitseride põhikursus sooritas sel nädalal ka traditsioonilise lõpurännaku, mille jooksul tuli läbi Võrumaal 100 kilomeetrine trass, mille jooksul tuli täita erinevaid ülesandeid.

Kaitseväe Akadeemia