fbpx
Uudised

KVÜÕA Matkekeskuses algas staabiõppus Mussoon 2011

1. Jalaväebrigaad korraldab 24.-27. jaanuarini Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Matkekeskuses staabiõppuse Mussoon 2011.

„Õppuse põhieesmärgiks on treenida brigaadi üksuste ülemaid ja staape brigaadi raamistikus, identifitseerida puudujäägid ja kitsaskohad üksuste juhtimisel ning harjutada kompaniiülemate tegevust matkesüsteemi JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) abil,“ sõnas 1. Jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Toomas Möls.

Simulatsiooniõppus võimaldab harjutada 1. Jalaväebrigaadi üksuste vahelist koostööd, standardiseerida ettekandeid ja treenida nende edastamist harjutuse käigus, kus vastast imiteerib arvuti, kuid kasutusel on reaalsed sidesüsteemid. Lisaks treenivad osalejad õppusel üksuste juhtimispunktide tööd ja testivad lahinguplaanide toimimist simulatsiooni tingimustes.

Kevadtormi ettevalmistuseks suunatud õppusel osalevad kaitseväelased 1. Jalaväebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, Kalevi Jalaväepataljonist, Lääne Kaitseringkonnast, Kirde Kaitseringkonnast ja Kuperjanovi Jalaväepataljonist. Õppusest võtab osa ligi 150 kaitseväelast.

Õppusel kasutatav matkesüsteem JCATS võimaldab arvutipõhiselt jäljendada reaalseid lahingusituatsioone. Simulaatori abil õpetatakse eelkõige staape ja juhte, mängides läbi erinevaid taktikalisi olukordi, kus brigaad või pataljon viivad läbi rünnakut, kaitset või muud lahingulist operatsiooni.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Matkekeskuses saab väikeste kuludega läbi viia õppusi, mis tavaolukorras on ressursimahukad ja kallid ning vähendada reaalse varustuse kulumist ning hooldus- ja jooksvaid kulusid.

Kaitseväe Akadeemia