fbpx
Uudised

KVÜÕA nõunike kogu sai Tartus kokku

Eelmisel nädalal kogunesid Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nõunike kogu liikmed, et arutada KVÜÕA struktuuri kaasajastamist.

KVÜÕA nõunike kogu koos KVÜÕA ülema kolonel Enno Mõtsaga.

“Seekordsel kohtumisel keskenduti KVÜÕA struktuuri kaasajastamisele ning nõunike kogu leidis konsensuslikult, et optimeerimine on põhjendatud. Nõunike kogu avaldas soovi saada kokku veel kord juba käesoleval aastal, et üksteisega rohkem tutvuda ning olla paremini kursis õppeasutuse siseeluga,” ütles KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts.

Lisaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemale osalesid kokkusaamisel kindralmajor Martin Herem, kindralmajor Indrek Sirel, kindralmajor Meelis Kiili, Anu Rannaveski Kaitseministeeriumist, Erkki Koort Siseministeeriumist ja Mait Klaassen Maaülikoolist. Seekordselt kohtumiselt puudus õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Helen Põllo.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nõunike kogusse kuulub kaheksa liiget, kes on määratud kaitseministri käskkirjaga. Tavapäraselt toimub KVÜÕA ülema kohtumine nõunike koguga kord aastas, et anda neile ülevaade õppeasutuse olulistest tegevustest ja arutleda arenguplaane.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.

Kaitseväe Akadeemia