fbpx
Uudised

KVÜÕA õppemetoodilise konverentsi teemaks on „See aitab elus läbi lüüa“

KVÜÕA õppemetoodilise konverentsi töötuba aprillis 2018.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused(KVÜÕA) kutsuvad osa võtma 31. jaanuaril 2019 toimuvast õppemetoodilisest konverentsist “See aitab elus läbi lüüa! ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine”.

Konverentsil esinevad KVÜÕA õppurid ja õppejõud, kes viivadläbi ka töötubasid, lisaks osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, Kaitseväest ja Kaitseliidust.

„Konverentsil arutame koos nende oskuste ja pädevuste üle,mis aitavad elu erinevatel etappidel ja mida saab läbi õpe arendada,“ ütles konverentsi peakorraldaja Svetlana Ganina.

Konverentsi eesmärgiks on edendada diskussiooni ülekantavate pädevuste arengu toetamisel ja jagada kogemusi selles vallas. Õppemetoodilised konverentsid, kus üheskoos arutatakse õppekvaliteedi üle, toimuvad KVÜÕAs alates 2014. aastast. Seniste konverentside teemad olid: „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“, „Ennastjuhtiv õppija“ ja „Õppija arengu toetamine“.

Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine https://www.ksk.edu.ee/labilook/

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline kõrgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku kõrghariduse ja magistrikraadi sõjalises juhtimises, täiendõppe kursustel osalevad nii kaitseväelased, kaitseliitlased ja reservväelased üle Eesti ning välismaalt. KVÜÕA on ka Eesti sõjateaduse nurgakiviks, tehes koostööd Eesti kui kavälisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettevõtetega.

Kaitseväe Akadeemia