fbpx
Uudised

KVÜÕA-s ilmus mereväe-teemaline teaduskogumik

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadusajakirja Occasional Papers viimases numbris „Uurimusi Eesti merelisest riigikaitsest“ käsitlevad kaptenleitnant Liivo Laanetu ja vanemleitnant Ott Laanemets Eesti merelist riigikaitset, meresõjalise mõtte arengut ja erialast diskursust läbi ajaloo.

Eesti mereväe ülem, mereväekapten Sten Sepper on kogumiku saatesõnas öelnud, et kogumik pakub läbilõiget Eesti mereväe ajaloost ja arutleb, milliseid merevõimeid Eesti 21. sajandil kaitseks vajab.

Kaptenleitnant Liivo Laanetu tutvustab uurimuses „Eesti meresõjalise mõtte kullafond” aastatel 1933–1940 Mereväe Ohvitseride Kogu väljaandena ilmunud ajakirja Merendus. Ajakirja veergudest lähtusid elavad päevakajalised mõttevahetused merelise riigikaitse, meresõja ja meresõjapidamise üle, samuti kumab toonastest arutlustest läbi eesti meresõjalise mõtte arenemislugu. Ajakirjas ilmunud ideed, mõtteavaldused, arutelud ja ettepanekud omakorda lisavad Eesti merelise riigikaitse kontseptsioonile arvestatava ajaloolise tausta.

Vanemleitnant Ott Laanemets keskendub uurimuses „Eesti merejõudude ülesanded ja laevatüübid” nüüdisaegse Eesti merelise riigikaitse ja merelise julgeoleku küsimustele. Autor on süsteemselt ja terviklikult kirjeldanud Eesti merekaitset praeguses julgeolekuolukorras ning viimasest lähtuvalt toonud välja merejõudude peamised ülesanded. Samuti on autor esile tõstnud Eesti merejõudude arendamise küsimuse.

Teaduskogumik on loetav aadressil http://www.ksk.edu.ee/toimetised/endc-occasional-papers-3/. Kogumik on paberkujul kättesaadav ka suuremates raamatukogudes ning kaitseväe struktuuriüksuste raamatukogudes.

KVÜÕA eelretsenseeritav teadusajakiri Occasional Papers on käivitatud 2014. aastal lühimonograafiate ja mahukamate uurimuste, sealhulgas sõjateaduslike tasemetööde avaldamiseks. Sõjateadusliku mõtte ja sõna publitseerimine on üheks teetähiseks KVÜÕA kujunemisel sõjateaduse keskuseks.

Kaitseväe Akadeemia