fbpx
Uudised

KVÜÕA täiendkursustel osales mullu üle tuhande õppuri

Meditsiinikursus. Foto: Ave Eerma
Meditsiinikursus. Foto: Ave Eerma

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse täiendõppekursustel osales eelmisel aastal 1019 õppurit ning täiendusõppe keskuse kursustel 278 kaitse- ja reservväelast.

​Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse sõja- ja katastroofimeditsiini kursustel osales 501 tudengit Tartu ülikooli arstiteaduskonnast ning Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolidest. Sõjameditsiini baaskursustel osales 218 õppurit ning meditsiinirühma ja meditsiinikompanii koostööharjutustel 143 õppurit.

Lisaks nimetatud kursustele viis sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus läbi kolm taktikalise tasandi lahingukannatanu käsitlemise instruktori kursust 60 Ukraina meedikule ning korraldas koostöös Eesti Kirurgide Assotsiatsiooniga kaks traumahaige käsitlemise kursust edasijõudnutele (ATLS), millest võttis osa 32 õppurit.

KVÜÕA täiendusõppe keskuse kursustel osales 2015. aastal 278 kaitse- ja reservväelast, kellest 211 keelekursustel. Täiendusõppe keskus korraldas ka erialaohvitseride baaskursust, instruktorikursust ning teavitustöö baaskursust. Täiendusõppe keskuse korraldatud STANAG inglise keele testisessioonidel osales 150 inimest.

KVÜÕA täiendusõppe keskus korraldab kaitseväelastele vajalikke kursusi kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine.

Kaitseväe Akadeemia