fbpx
Uudised

KVÜÕA teaduskonverentsil osalejad arutlesid juhtimise üle sõjaväes

Eelmisel nädalal kaitseväe ühendatud õppeasutustes korraldatud rahvusvahelise juhtimiskonverents edendas erialadevahelist diskussiooni sõjaväelistest juhtimiskultuuridest ja -printsiipidest.

Kaitsevae_Uhendatud_Oppeasutused

​Konverentsi „Inimesekeskne ja ülesandekeskne juhtimine: kas sama mündi kaks külge?” peakorraldaja, rakendusuuringute keskuse teadur Andres Saumets ütles, et konverents pakkus osalejatele nii häid elamusi kui ka võimalusi oma mõtlemist ning tõekspidamisi avardada ning isiklikke juhtimiskogemusi paremini reflekteerida.

Ta lisas, et juhtimiskonverentsid on seotud KVÜÕAs tehtava teadusliku juhtimisalase õppe- ja arendustööga ning pakuvad erialase enesetäiendamise võimalusi ka õppejõududele, kaitseväelastele ja kaitseliitlastele.

Toimunud konverentsil olid lähema vaatluse all Eesti kaitseväes praktiseeritavad juhtimise kontseptsioonid ning nende rakendamine juhtimissituatsioonides ja väljaõppes nii meil kui välisriikides.

Konverentsil esinesid nii rahvusvaheliselt tuntud spetsialistid kui ka juhtimisõppe õppejõud ja sõjaväelised juhid Eestist. Doktor Franz Kernic Zürichi tehnikakõrgkooli juures asuvast sõjaväeakadeemiast arutles tänapäevase sõjaväelise juhtimise üle demokraatlikes ühiskondades. Doktor Heiko Biehl Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskusest rääkis Saksa relvajõudude juhtimisfilosoofiast ja selle eesmärkidest ning doktor Jörg Muth Prince Mohammad Bin Fahd’i ülikoolist kirjeldas Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide näitel nende relvajõudude erinevaid struktuure, väljaõpet ja neist tulenevaid juhimiskultuure.

Reservkolonel Aarne Ermus tegi tagasivaate Eesti kaitseväe juhtimispõhimõtete muutumisele alates kaitseväe taasloomisest ning rääkis organisatsioonikultuuri muutumisest. Kolonelleitnant Maidu Allikas rääkis sellest, kuidas inimesekesksel juhtimisel on otsene ja tugev seos ülesandekeskse juhtimise rakendamisel ja toimimisel. Kolonelleitnant Antek Kasemaa tõi näiteid juhtimise uurimisest akadeemilises kirjanduses ja teadustöös. Kapten Marko Pungar tõi näiteid oma magistritööst, kus uuris ajateenijatest juhtide väljaõppe ning hoiakute kujundamist.

Konverentsi ettekandeid on võimalik järgi vaadata aadressil https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/085e478a-f074-41e5-b041-b1993d99536e Eelnev viide avaneb uues aknas .

2011. aastal alguse saanud juhtimiskonverentsist on kujunenud KVÜÕA kui teaduspõhiselt sõjaväelisi juhte koolitava kõrgkooli üks olulisemaid iga-aastaseid akadeemilisi traditsioone, mis annab väärtusliku panuse ka kaitseväe tervikliku juhtimiskontseptsiooni ja juhtimiskultuuri arengusse.

Kaitseväe Akadeemia