fbpx
Uudised

KVÜÕA ülem tunnustas kolonelleitnant Murulaidu tehtud töö eest

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus avaldas 4. jaanuari pidulikul tseremoonial hinnalise kingitusega pikaajalise ja eeskujuliku teenistuse eest tänu endisele Kõrgema Sõjakooli ülemale kolonelleitnant Vahur Murulaiule.

„Aitäh selle panuse eest, mis te andsite nii sõjakooli kui ka õppeasutuste arengusse. Nüüd on teil suurepärane võimalus praktikas näha, kuidas meie kooli lõpetanud leitnantidel teenistuses läheb,“ tänas kolonel Ermus 3. jaanuarist Lõuna Kaitseringkonna ülema ametikohale asunud kolonelleitnant Murulaidu, keda olid tulnud ära saatma KVÜÕA struktuuriüksuste ülemad ja kadettide esindajad.

„Kõrgem Sõjakool erineb teistest väeosadest väga palju selle poolest, et ta on kõrgkool. Kõige suurem väljakutse oligi leida tasakaal kadeti igapäeva tegemistes, kus ta on kaadrikaitseväelane, kuid samas ka üliõpilane, kes õpib elukutset,“ lausus kolonelleitnant Murulaid. Lisaks pidas ta oluliseks õppetöövälise mõtestatud tegevuse kujundamist ja sõjakooli traditsioonide jätkamist.

Kolonelleitnant Murulaid teenis sõjakooli ülemana 2007. aastast. Sel ajal avati õpinguteks kaks uut kursust – õhuväe põhikursus 2008. aastal ning maaväe nooremohvitseride täiendusõppekursus 2010. aastal.

„Kui ma siia tulin, siis võeti sisse kõige väiksem kursus kooli ajaloos ja nüüd kui ma ära lähen võeti kõige suurem,“ sõnas kolonelleitnant Murulaid, kes ei pea ohvitserikutse populaarsuse kasvu siiski enda teeneks, vaid koostöö ja mitmete oluliste faktorite tulemuseks. „Seda, kas ma tegin oma tööd õigesti või teistmoodi võib tegelikult näha alles siis, kui need kadetid on saanud ohvitserideks ja mõnda aega ametikohal teeninud,“ lisas ta.

Kolonelleitnant Vahur Murulaid alustas teenistust kaitseväes 1992. aastal Kalevi Pataljonis rühmaülemana. Enne Kõrgema Sõjakooli ülema ametikohta on ta teeninud nii ajateenijatest kui ka kaadrikaitseväelastest komplekteeritud üksuste ülemana erinevates väeosades. 2004. aastal teenis kolonelleitnant Murulaid välisoperatsioonil Iraagis jalaväerühma ESTPLA-8 ülemana ja 2007. aastal vanemstaabiohvitserina. Lisaks sellele on ta alates 2006. aastast andnud loenguid Kõrgema Sõjakooli õppuritele.

Kolonelleitnant Murulaid on lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste keskastmekursuse, Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning täiendanud end Rootsis, Taanis, Suurbritannias ja Saksamaal.

Kaitseväe Akadeemia