fbpx
Uudised

KVÜÕA üliõpilasesindus on nüüd kadetikogu

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nõukogu kinnitas uue üliõpilaskonna põhikirja, mis liidab üliõpilasesinduse põhi- ja allorganisatsiooni kadetikoguks.

​„Kadetikogu mõiste on kogu kooliperele arusaadavam, sest üritusi korraldame alati selle nime alt ning üliõpilaskonna ja kadetikogu erinevus kajastus vaid dokumentatsioonis,” ütles kadettveebel Rainer Järvela.

Kadettveebel Järvela lisas, et kadettide esinduse põhiorganisatsioon ehk üliõpilaskond oli oma tegevuses passiivne, kuid selle allorganisatsioon kadetikogu vastutas kõigi kadettide korraldatud ürituste eest. Seega otsustas kadetikogu viia oma põhikirja kooskõlla rakenduskõrgkooli seadusega ning täidab alates eilsest kaitseväe ühendatud õppeasutustes üliõpilasesinduse funktsiooni.

Kadetikogu on tudengiorganisatsioon, mis kaasab kõikide kursuste kadette otsustus- ja organiseerimisprotsessi koolis. Kadetikogu juhatuse moodustavad kadettide valitud esindajad, kes osalevad aktiivselt sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel. Kadetikogu juhib kadettveebel, kelle kohustuste hulka kuulub ka ürituste korraldamise koordineerimine ja kadettide heaolu eest vastutamine.

Kaitseväe Akadeemia