fbpx
Uudised

KVÜÕAs esitletakse uut Eesti ajalooarhiivi raamatut

raamatuesitlusSellel kolmapäeval kell 16:00 kutsume kõiki ajaloohuvilisi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustesse raamatu „Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933–1939“ esitlusele. Teose koostaja on Urmas Salo.

Tegemist on sarja „Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost“ kuuenda raamatuga, mis sisaldab endas ülevaadet kaitseväe ümberkorraldamisest 1930ndatel.

Raamatu sisu ja valmimislugu tutvustavad selle koostaja, Tartu Ülikooli ajaloodoktorant Urmas Salo ning peatoimetaja akadeemik Tõnu Tannberg. Tänapäeva Riigikaitse Nõukogu rollist räägib presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre. Võrdlusi Eesti riigikaitse olukorrast 1930. aastate lõpus ja praegusel ajal toob kindral Ants Laaneots.

„Urmas Salo toimetatud teos heidab valgust 1930. aastate Eesti Vabariigi riigikaitsele. Riigikaitse Nõukogu protokollidest selgub, mida tegid president Konstantin Päts, kindral Laidoner ja teised tollased liidrid, et olla valmis järgmiseks sõjaks,” ütles KVÜÕA strateegia õppetooli juhataja professor Kaarel Piirimäe.

Professor Piirimäe sõnul on tegemist dokumendipublikatsiooniga, mida KVÜÕA saab kasutada sõjaajaloo-alase õppe- ja teadustöö arendamisel.

Samast raamatusarjast on varem ilmunud raamatud „2. jalaväepolgu ajalugu“, „Ohvitserina Vene armees“, „1. Eesti polgu komitee protokollid 1917-1918“, „Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918-1934“, „Rahvusväeosade loomisest Eestis“.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega üle maailma.

Kaitseväe Akadeemia