fbpx
Uudised

Lahingukool harjutas asula julgestamist

Sel nädalal harjutasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli õppurid Võrumaal Varstu alevikus kaks päeva kestnud taktikaharjutusel julgeoleku tagamist asustatud alal. 

Foto: rms Karl Johanson

Harjutuse läbiviija Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul harjutasid õppusel osalejad nii patrullimist, liikluskontrollpunktiga tee julgestamist kui info kogumist kohaliku politsei ja omavalitsuse esindajalt. „On oluline, et õppurid saavad õppida ja harjutada lahingupidamist alal, kus on tsiviilinimesed,“ ütles vanemveebel Ojasoo.

Harjutusel osalesid KVÜÕA tegevväelased, Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppurid ja Kuperjanovi tagalakompanii ajateenijad. Harjutust toetas ka õhuväe helikopter.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/57988

Kaitseväe Akadeemia