fbpx
Uudised

Lahingukool liitub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega

Kaitseväe allohvitsere koolitav Võru Lahingukool liitub alates tänasest Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.

Liitumise tulemusena koondatakse kaitseväelist haridust andvad asutused ühtse juhtimise alla. „Kogu sõjaväelise hariduse ühtse juhtimise alla koondamine aitab kaasa ohvitseride ja allohvitseride ühtse väljaõppe arendamisele ning ohvitseride ja allohvitseride vahelise sideme tugevdamisele,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus.

Rakenduskõrgkooli Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning kutseharidust andva Lahingukooli ühendamisprotsess algas 2009. a märtsis. Liitmise eesmärk on õppetöö kvaliteedi tõstmine ning olemasolevate vahendite ja võimaluste otstarbekam ja paindlikum kasutamine. Ühendamine toob kaasa tihedama lõimumise ning õppejõudude, õppekorralduse ja tugistruktuuride liitmise.

Õppurite jaoks liitmine suuri muudatusi kaasa ei too, kuna lahingukool jätkab tegutsemist Võrus Meegomäel, samuti jäävad alles lahingukooli ja Kõrgema Sõjakooli ajaloolised lipud. Sisulised muudatused puudutavad eelkõige õpetavat koosseisu, üldist õppekorraldust ja tugistruktuure.

Kaitseväe õppeasutused ühendati Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste nime alla 1923. aastal, mil liideti sõjakool, allohvitseride kool ja Kõrgem Sõjakool. Pärast taasiseseisvumist alustati nooremohvitseride ette valmistamist kaitseväe ohvitseride kursusel ja Sisekaitseakadeemia kaitsekolledžis ning jätkati 1998. aastal taasloodud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes.

Lahingukool taasasutati 50 okupatsiooniaasta järel 1992. aastal Võrus Meegomäel. Lisaks allohvitseride koolitamisele korraldab Võru Lahingukool reservohvitseride kursusi.

Allohvitseride väljaõpe on ohvitseride omast lühem ning toetub suurel määral teenistuskogemusele. Allohvitseride ülesandeks on nõustada ja toetada ohvitsere-ülemaid praktilistes küsimustes.

Kaitseväe Akadeemia