fbpx
Uudised

Lahingukool pani õppurid proovile üle 100 kilomeetrise rännakuga

Eelmisel nädalal korraldas KVÜÕA Lahingukooli vanemallohvitseride keskastmekursus vanemallohvitseride põhikursusele veeblirännaku, mille käigus pidid õppurid läbima kontrollpunkte üle 100 kilomeetri ulatuses.

„Tegu polnud kerge rännakuga, sest Lõuna-Eesti maastik, rasked ilmastikuolud ja pikk distants nõudsid õppuritelt pidevat eneseületust. Kogu rännaku läbivaks märksõnaks oli „meeskond“, rännakul osalejad näitasid üles head meeskonnavaimu ja professionaalsust, tänu millele läbisid kõik osalejad vähemalt miinimumprogrammi ehk ligikaudu 100 km,“ ütles rännaku läbiviija, KVÜÕA Lahingukooli taktikainstruktor vanemveebel Rain Pööra.

43. traditsiooniline veeblirännak viidi sel korral esmakordselt läbi koostöös keskastmekursusega, kes mehitas ja valmistas ette kontrollpunktid rajal. Kontrollpunkte oli kokku 10, kursuse läbimiseks pidid osalejad läbima vähemalt seitse kontrollpunkti. Rännaku lõpumärgi saamiseks aga pidid osalejad läbima kõik 10 kontrollpunkti, mille kogudistants oli üle 130 kilomeetri.

Lahingukooli õppurite proovilepanek pole aga sellega lõppenud. Nimelt ootab õppureid sel nädalal ees hindamisõppus, mille käigus hinnatakse vanemallohvitseride põhi- ja keskastmekursuse seni omandatud teadmisi ning antakse neile praktiline juhtimiskogemus. Õppuse käigus täidetakse erinevaid taktikalisi juhtimisülesandeid jalaväekompanii koosseisus. Harjutusele on kaasatud KVÜÕA Lahingukooli tegevväelased ning vanemallohvitseride põhi- ja keskastmekursuse õppurid, Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksused ja KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kadetid.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

 

Kaitseväe Akadeemia