fbpx
Uudised

Lahingukool tähistas 95. aastapäeva

Neljapäeval tähistas kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukool 95 aasta möödumist kooli loomisest spordivõistluste ja lahingukooli ülema piduliku vastuvõtuga.

​Kaitseväelased võistlesid teatejooksu ja allohvitseride jooksus. Jooksuvõistlusele tulijaid tervitas lahingukooli ülem major Madis Nõmme. „Sport on alati inimesi ühendanud ning ühendab ka kaitseväes,” ütles major Nõmme. „Välja on kasvanud traditsioon, mida loodame jätkata ka tulevikus. Soovin kõigile väledat jalga!”

Teatejooksus osales kümme võistkonda, kellest kõige väledam oli Kuperjanovi võistkond. Teise koha saavutas Kaitseliidu Võrumaa malev ning kolmandale kohale tuli Võru politsei võistkond.

Individuaalarvestuses saavutas esikoha kaitseväe peastaabi operatiivosakonna staabiveebel Meelis Piirsalu, teisele kohale tuli lahingukooli taktikainstruktor veebel Elar Kala ning kolmanda koha võttis KVÜÕA logistikaosakonna staabiveebel Roman Kattai.

Lahingukooli aastapäeva tähistamine jätkus lahingukooli ülema piduliku vastuvõtuga.

20. mail 1920. aastal pandi sõjaministri päevakäsuga nr. 321 alus jalaväekoolile. Seda kuupäeva loetakse allohvitseride kooli sünnipäevaks ja samal kuupäeval tähistatakse ka lahingukooli aastapäeva. Kaitseväe lahingukool taasasutati 1992. aastal Meegomäel. 2010. aasta 1. augustil ühines Kaitseväe Võru lahingukool kaitseväe ühendatud õppeasutustega.

Kaitseväe Akadeemia