fbpx
Uudised

Lahingukool tähistas 98. aastapäeva

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool tähistas sel nädalal kooli 98. aastapäeva allohvitseride teabepäeva, järvejooksu ja piduliku vastuvõtuga.

“98 aastat on pikk ja auväärne iga. Oleme saanud selle aja jooksul oma partneritelt ja sõpradelt palju tuge meie õppetöös ja tegemistes. Ma loodan, et Lahingukooli traditsioonid, kultuur ja hoiakud jäävad ning kanduvad teis edasi,” ütles KVÜÕA Lahingukooli ülem major Meelis Jõemaa pidulikul vastuvõtul.

Lahingukooli ülem tänas pidulikul vastuvõtul koostöö ja toetuse eest lahingukooli töötajaid, Kuperjanovi jalaväepataljoni, 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, tagalapataljoni, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi ning Balti Kaitsekolledžit.

Eilsest allohvitseridele suunatud teabepäevast võtsid osa kaitseväe erinevad allüksused, kes arutlesid riigikaitse arengukava teemadel, nendega kaasnevatest väljakutsetest, arengukava otsuste tagamaadest ja põhjustest. Lisaks räägiti tänastest riskidest, mis Eesti julgeolekut ohustada võivad.

Täna kogunesid allohvitserid, et pidada maha teatejooks ümber Kubija järve, mille võitis Kuperjanovi jalaväepataljoni võistkond ajaga 14,01. Teise koha saavutas Võru politseijaoskond ning kolmandaks jäi 1. jalaväebrigaad. Lahingukooli 98. aastapäevale pühendatud teatejooksust võttis osa 12 võistkonda, kes jooksid ümber Kubija järve 4,4 kilomeetrit.

20. mail 1920. aastal pandi sõjaministri päevakäsuga alus jalaväekoolile. Seda kuupäeva loetakse tänini allohvitseride kooli sünnipäevaks. Kool taasasutati 1992. aastal Meegomäel. 2010. aasta 1. augustil ühines kaitseväe Võru Lahingukool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Rohkem fotosid: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58793

Kaitseväe Akadeemia