fbpx
Uudised

Lahingukooli õppurid läbisid traditsioonilise lipurännaku

Eile läbisid Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuslased traditsioonilise lipurännaku, mille käigus hinnati läbi erinevate ülesannete õppurite juhiomadusi ning lunastati kursuselipp.

Lahingukooli õppurid läbimas takistusrada. Foto: Marilin Saaroja

„Õppurid olid tublid ja näitasid üles nii head koostöövõimet kui ka oma initsiatiivi. Ülesanded olid üles ehitatud nii, et kaasata tuli tervet meeskonda ja lahendama pidi nii pea ragistamist vajavaid kui ka füüsilisi ülesandeid, näiteks haavatute kandmist läbi erinevate takistuste,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo.

Põhikursuslased läbisid 8-kilomeetrise kontrollpunktidega raja, mille käigus vaadati, kuidas tulevased juhid erinevates olukordades käituvad ja milliseid juhile vajalikke omadusi nad demonstreerivad.

Vanemallohvitseride põhikursusel alustas 31. juulil õpinguid 64 õppurit, kellele oli lipurännak esimene ühine katsumus. Vanemallohvitseride põhikursuse lipp on kursuse sümboliks juba pikki aastaid ja erinevate ülesannete sooritamine lipurännakul aitab kursusel saada ühtsemaks.

Esimene lipurännak toimus Lahingukoolis 1995. aastal. Lahingukool on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisus ning peamise ülesandena koolitab vanemallohvitsere.

Kaitseväe Akadeemia