fbpx
lahingukoolUudised

Lahingukooli õppurid sooritasid lipurännaku

Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuslased läbisid eile traditsioonilise lipurännaku, mille käigus lunastati kursuselipp ning hinnati õppurite juhiomadusi. 

Lahingukooli lõpurännak. Foto: Annett Kreitsman
Lahingukooli lõpurännak. Foto: Annett Kreitsman

„Rännaku eesmärgiks on kursuslaste ühtsuse tagamine, mille nad rännaku käigus teineteist paremini tundma õppides saavutavad,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo.

Põhikursuslased läbisid meeskondadena Haanja looduspargi alal 10 kilomeetrise rännaku, mille jooksul lahendasid kontrollpunktides etteantud ülesandeid, nende hulgas määratlesid õppurid välisriikide vormielemente, koostasid maastikumudeli ja läbisid erinevaid takistusradasid. Raskeima katsumusena tõusid kursuslased etteantud aja jooksul Eesti kõrgeima künka Vällamäe jalamilt 84 meetri kõrgusele tippu. Rännaku lõpus lunastasid õppurid eduka soorituse eest kursuse lipu. „See on miski, mille nad on raske vaevaga välja teeninud ja mida nad saavad edaspidi kursuse sümbolina uhkusega kanda,“ ütles vanemveebel Ojasoo.

Vanemallohvitseride põhikursus alustas õpinguid 1. augustil, 59 õppurile oli lipurännak esimene ühine proovikivi. Rännaku jooksul hinnati lisaks ülesannete sooritustele õppurite juhiomadusi ning meeskonnatööd.

Esimene lipurännak toimus Lahingukoolis 1995. aastal. Lahingukool kuulub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisu ning peamise ülesandena koolitab vanemallohvitsere.

Kaitseväe Akadeemia