fbpx
Uudised

Lahingukoolis algab reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus

9. augustil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis kahenädalane reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus.

Kursuse vältel omandavad meedikud teadmisi kaitseväe seadusandlusest, sõjatopograafiast, taktikast, välioskustest, meditsiini- ja tagalatööst ning läbivad rivi-, relva- ja laskeõppe. Lisaks tutvuvad kursuslased pioneeri-, massihävitusrelvade- ja side valdkonnaga ning sooritavad rännaku.

Kursusel osaleb 17 arsti, õde ja meditsiiniüliõpilast. Kursuse eduka lõpetamise korral saavad arstid lipniku auastme ja õed nooremveebli auastme. Õppel osalenud üliõpilased jäävad reserv-erialaohvitseri ja reservallohvitseri kandidaatideks kõrghariduse omandamiseni.

Kursusel omandatud baasteadmised ja -oskused võimaldavad reservmeedikutel täita erialaseid ülesandeid reservväelastena õppekogunemistel, Kaitseliidus, mobilisatsiooni korral ja osaleda
rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel pärast täiendava missioonieelse väljaõppe läbimist.

„Meditsiinierialase taustaga tsiviilisikute koolitus on tähtis riigi sõjaaja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse ning kaitseväe meditsiinilise reservi ettevalmistamiseks,“ ütles õppekava üks koostajatest Kaitseväe Peastaabi meditsiiniteenistuse ravi-ja väljaõppejaoskonna ülem major Karin Sarapuu. „Sõjalise ning sõjameditsiinilise baasõppe läbimine võimaldab suurendada tervishoiusüsteemi valmisolekut tervishoiuteenuste osutamiseks nii sõja- kui ka hädaolukordades.“ Major Sarapuu sõnul saavad reservväelastest erialaspetsialistid osa võtta ka spetsiifilistest sõja- ja katastroofimeditsiini kursustest nii Eestis kui liitlasriikides.

Neil reservtervishoiutöötajatel, kes soovivad astuda tegevteenistusse või minna välismissioonile, on vaja edasi õppida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes läbi viidaval sõjameditsiini baaskursusel, mis on osa erialaohvitseri väljaõppest.

Käesoleva aasta kursus on järjekorranumbrilt neljas, seni on kursuse edukalt lõpetanud 30 meedikut. Reservtervishoiutöötajate baaskursust korraldatakse alates 2008. aastast.

Kaitseväe Akadeemia