fbpx
Uudised

Lahingukoolis algab viies reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus

Neljanda kursuse tsiviiltervishoiutöötajad eelmise aasta lõpurännakul

Täna, 25. aprillil algab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus.

Kursuse vältel omandavad tsiviiltervishoiutöötajad teadmisi rivi-, relva-, side-, pioneeri-, ja meditsiiniõppest, sõjatopograafiast, välioskustest ning kaitseväe teenistust korraldavatest õigusaktidest. Kursus lõpeb kiirrännakuga Nursipalust Lahingukooli.

„Meditsiini valdkonnas tegutsevate tsiviiltervishoiutöötajate koolitamine on oluline seetõttu, et kursusel omandatud baasteadmised võimaldavad reservmeedikutel täita erialaseid ülesandeid reservõppekogunemistel, mobilisatsiooni korral ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel oma erialal,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Tanel Aldošin. „Kaitsevägi vajab reservtervishoiutöötajate teeneid välisoperatsioonidel.“

Kursuse eduka lõpetamise korral saavad arstid lipniku auastme ja medõed nooremveebli auastme. Arstiteaduskonna meditsiinitudengid jäävad kuni kõrghariduse omandamiseni reserv-erialaohvitseri ning tervishoiukõrgkooli üliõpilased reservallohvitseri kandidaatideks.

Kursusel osaleb 10 arsti, õde ja meditsiinitudengit Tartu Ülikooli Kliinikumist, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja erakliinikutest.

Reservtervishoiutöötajate sõjalist baaskursusust on korraldatud alates 2008. aastast. Käesolev kursus on järjekorranumbrilt viies ning Lahingukoolis viiakse seda läbi neljandat korda. Senini on Lahingukoolis edukalt samasisulise kursuse lõpetanud 36 meditsiinitöötajat

Kaitseväe Akadeemia