fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas erialaametikoha vanemallohvitseride baaskursus

Esmaspäeval, 11. aprillil alustas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis järjekordne erialaametikoha vanemallohvitseride baaskursus.

Kursuse ülema vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul erineb seekordne kursus praktilise lõpuharjutuse positiivse sooritusnõude poolest. „Kursuse lõpetamiseks peavad kursuslased juhtima oma jagu erinevates lahingusituatsioonides ning tegema seda positiivsele hindele. Vastasel juhul kursust lõpetada võimalik ei ole“, ütles Ojasoo. Seekordne kursus keskendubki peamiselt väljaõppele jao tasandil.

Esimese paari päeva jooksul on jõutud juba läbi viia mitmed testid, mille on senimaani sooritanud positiivselt kõik kursuslased. „Kõik on olnud äärmiselt tublid ja olen siiani kursuslaste tegevusega rahul“, kiitis kursuse ülem vanemveebel Indrek Ojasoo.

Kursuse eesmärgiks on tagada võrdsed võimalused vanemallohvitseri auastet nõudvatele ja eriala ametikohal teenivatele ning kaitseväe jaoks vajalikku tsiviileriala omavatele kaitseväelastele sõjaväeliste baasteadmiste ja – oskuste omandamiseks kuni jao tasemeni. Esimesed kolm nädalat keskendutakse relvaõppele ja üksivõitleja oskustele, seejärel hakatakse juba tegelema juhtimisaluste ning taktikaga. Kursuse kestvuseks on 8 õppenädalat.

Kursusest võtab osa 40 kursuslast, kellest pisut  alla  kolmandiku on naised. Kursuslaste hulgas on nii logistika, meditsiini kui ka personali valdkonna allohvitsere. Lahingukoolis on kursust korraldatud alates 2000. aastate algusest.

Kaitseväe Akadeemia