fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas õppetöö

Täna, 8. augustil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride baaskursus ning reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus.

Vanemallohvitseride baaskursusel alustas täna õppetööd 55 õppurit, edukad lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Vanemallohvitseride kursuse ülema leitnant Toivo Raudnageli sõnul on uute seersant-õppurite motivatsioon äärmiselt kõrge. „Täna hommikul toimunud kursuse sissejuhatava tunni ajal oli näha, et mehed võtavad õppetööd tõsiselt ning kooli kodukorda suhtutakse austusega,“ ütles leitnant Raudnagel.

Esimese 20 õppenädala jooksul omandavad allohvitserid teadmisi rakenduspedagoogikast, relva- ja laskeõppest ning sõjaväelisest juhtimisest. Järgneva 13 nädala jooksul spetsialiseerutakse jalaväe-, side-, õhutõrje-, õhuväe-, pioneeri-, suurtüki-, logistika-, sõjaväepolitsei või mereväe suunale. Kursuse lõpetab 11 õppenädala pikkune praktika.

Järjekorras 37. baaskursusel on õppureid kõigist kolmest väeliigist, kaitseväe struktuuriüksustest ning Kaitseliidust. Kõige rohkem õppureid (14) on 1. Jalaväebrigaadist.

Reservtervishoiutöötajate sõjalise baaskursuse vältel omandavad tsiviiltervishoiutöötajad teadmisi rivi-, relva-, side-, pioneeri-, ja meditsiiniõppest, sõjatopograafiast, välioskustest ning kaitseväe teenistust korraldavatest õigusaktidest.

Kursuse eduka lõpetamise korral saavad arstid lipniku auastme ja medõed nooremveebli auastme. Arstiteaduskonna meditsiinitudengid jäävad kuni kõrghariduse omandamiseni reserv-erialaohvitseri ning tervishoiukõrgkooli üliõpilased reservallohvitseri kandidaatideks.

Kursusest võtab osa 16 arsti, õde ja meditsiinitudengit Tartu Ülikooli Kliinikumist, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja erakliinikutest.

Vanemallohvitseride baaskursust on praegusel kujul korraldatud alates 2001. aastast, reservtervishoiutöötajate sõjalist baaskursusust alates 2008. aastast.

Kaitseväe Akadeemia