fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas rakenduspedagoogika kursus

Lahingukooli õppurid täna alanud rakenduspedagoogika kursusel.

Sellel nädalal algas lahingukoolis vanemallohvitseride baaskursusele rakenduspedagoogika õpe, mille jooksul saavad õppurid ülevaate õppeainete planeerimisest ja tundide läbi viimisest.

„Meie instruktorite eesmärk on anda õppurile pedagoogilised teadmised õppeaine läbi viimisest. Iga õppur valmistab kursuse jooksul ette ja annab jaosuurusele üksusele kuni viis õppetundi,“ ütles rakenduspedagoogika kursuse läbiviija kapten Tarmo Kompus.

Aine raames omandavad õppurid üldisi teadmisi pedagoogikast, saavad teadmisi väljaõppe planeerimise ja läbiviimise põhimõtetest ning oskuse korraldada sõjaväelist väljaõpet. Kursuse kestvuseks on planeeritud kuus nädalat.

Õppetöö vanemallohvitseride kursusel kestab üksteist kuud. Esimese kahekümne nädala jooksul õpivad tulevased nooremveeblid Meegomäel rakenduspedagoogikat, relvaõpet, laskmist ning sõjalist juhtimist ja taktikat rühma tasemel.

Järgneval kolmeteistkümnel õppenädalal omandavad õppurid erialaseid teadmisi jalaväe-, pioneeri-, side-, suurtükiväe-, õhutõrje-, sõjaväepolitsei-, logistika-, õhuväe- või mereväe suunal ning sooritavad üheteist õppenädala pikkuse praktika. 39. vanemallohvitseride baaskursus lõpeb 18. juunil 2014 piduliku lõpuaktusega.

Vanemallohvitseride baaskursusel saavad osaleda kõikide väeliikide vanemallohvitserid. Kursusel õppimise eeldus on läbitud nooremallohvitseri õpe. Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme. Vanemallohvitseride koolitamist alustati lahingukoolis 1993. aasta alguses.

Kaitseväe Akadeemia