fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas vanemallohvitseride keskastmekursus

Väljaõpe toimub uues Lahingukooli hoones Taara linnakus. Foto: Mathis Bogens
Väljaõpe toimub uues Lahingukooli hoones Taara linnakus. Foto: Mathis Bogens

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), millest võtab osa 21 tegevväelast.

VAKAK on vanemallohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe teise astme kursus, mis kandis varasemalt vanemveebli kursuse nime. Uue õppekava alusel korraldatav kursus kestab kümme nädalat ning kursusele pääsemise eelduseks on eelnevalt läbitud vanemallohvitseride baaskursus ning katsete edukas läbimine.

Lahingukooli ülema major Madis Nõmme sõnul on VAKAKi põhirõhk staabitöö protseduuride õppimisel. „Õpetamise asemel keskendutakse õppimise toetamisele. Rohkem aega panustatakse õppuri iseseisva töö oskuse arendamisele ja toetamisele,” sõnas major Nõmme.

KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi sõnul ilmneb kursuse kasutegur hiljem tööle asudes. „Selle kursuse eesmärk on eelkõige ühtlustada ohvitseride ja allohvitseride ühise keele ja sõjanduskultuuri mõistmist,” lisas kolonel Herem.

Vanemallohvitseride keskastmekursusel osaleja veebel Tanel Vichterpali sõnul soovib ta kursusel täiendada juhtimisoskusi ja saada juurde kogemusi. „Ootan ka koostöötegevusi mereväe, õhuväe ja maaväe vahel, sest kõik väeliigid on sel kursusel esindatud,” sõnas veebel Vichterpal.

Vanemallohvitseride keskastmekursus lõppeb 12. detsembril.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kaitseväe Akadeemia