fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas vanemveebli kursus

Eile, 17. oktoobril alustasid 22 vanemallohvitseri õpinguid vanemveebli kursusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis.

„Kursuse eesmärk on anda kaitseväe vanemallohvitseridele ühtne kutsealane koolitus ja vastav ettevalmistus vanemveebli auastmega ametikohal teenimiseks,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli kooli veebel vanemveebel Tanel Aldošin.

Kaheksa õppenädala pikkune kursus jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas õpitakse üldaineid, vastaseõpet ja logistikat. Teises omandatakse taktikalisi ja juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi kompanii tasemel. Kolmandas osas õpitakse seadusandlust, ohutustehnikat ja staabitöö protseduure.

Vanemveebli kursusele pääsemise eelduseks on vanemallohvitseride baaskursuse läbimine ja teenistus kaitseväe väljaõppekeskustes või -asutustes.

Kursusel saadud täiendusharidus võimaldab lõpetanutel teenida vanemveebli auastmega ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidus, samuti saavad õppurid rahu- ja sõjaaja kompaniiveebli ettevalmistuse. Õppeperioodi jooksul omandatakse maaväe allohvitser IV kvalifikatsioonis nõutavad teadmised ja oskused.

Kaheksas vanemveebli kursus lõpeb 9. detsembril 2011. Kursust on Lahingukoolis korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Akadeemia