fbpx
lahingukoolUudised

Lahingukoolis algas vanemveebli kursus

Sel nädalal algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis kaheksa õppenädala pikkune vanemveebli kursus.

“Vanemveebli kursuse eesmärgiks on anda kaitseväe vanemallohvitseridele ühtne kutsealane koolitus,” sõnas kursuse veebel vanemveebel Tanel Aldošin. „Tegemist on täienduskursusega allohvitseridele, mis tagab ühtlasi selle, et kõik juba praegu vanemveebli ametikohtadel teenivad kaitseväelased saaksid ka auastmele vastava koolituse,“ lisas vanemveebel Aldošin.

Kursus jaguneb kolmeks mooduliks. Esimeses moodulis õpitakse üldõppeaineid nagu seadusandlus ja logistika. Teises moodulis omandatakse kompanii taseme taktikalisi teadmisi ja oskusi ning kolmandas moodulis õpitakse staabitöö protseduure.

Kursusel saadud täiendharidus võimaldab lõpetanutel teenida vanemveebli auastmega ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidus, lisaks saavad õppurid rahu- ja sõjaaja kompaniiveebli ettevalmistuse.

Seitsmendal vanemveebli kursusel osaleb kokku 21 vanemallohvitseri üle Eesti. Kursust on Lahingukoolis korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Akadeemia