fbpx
Uudised

Lahingukoolis alustasid õpinguid tulevased reservohvitserid

Täna, 7. märtsil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservohvitseride baaskursus, kus osaleb 25 vabatahtlikku.

Kursus annab reservohvitseri sõjaväelise hariduse riigikaitseliselt olulistele spetsialistidele ning loob eeldused edasiseks väljaõppeks täienduskursuste ning reservõppekogunemiste kaudu erialaohvitserina.

„Kursus on väga intensiivne ja selle edukas läbimine nõuab osalejatelt kõrget motivatsiooni, pealehakkamist, õpihimu ja distsipliini,“ ütles Lahingukooli ülema kohusetäitja kapten Aimar Toming.

Kaheksa õppenädala pikkusel kursusel saavad reservohvitseri kandidaadid jalaväerühma ülema lühikoolituse, mille edukas läbimine võimaldab neil teenida erialaohvitseri ametikohal.

Väljaõpe jaguneb neljaks mooduliks. Esimese kahe nädala jooksul omandavad vabatahtlikud vajalikke välioskusi ning taktikalisi teadmisi. Lisaks õpivad osalejad tundma kaitseväe relvastust, määrustikke, topograafiat ja esmaabi andmist.

Teise nädala lõpus sooritavad reservohvitseri kandidaadid sõdurieksami ning annavad kaitseväelase tõotuse. Järgmise mooduli viib Lahingukool läbi 6. kuni 17. juunini.

Kursuse lõpetajatele väljastatakse reservohvitseri kursuse lõputunnistus. Esimene reservohvitseride kursus korraldati Lahingukoolis 1997. aastal.

Kaitseväe Akadeemia