fbpx
Uudised

Lahingukoolis alustavad õpet tulevased reservohvitserid

ROBK toimub lahingukoolis. Foto: Mathis Bogens
ROBK toimub lahingukoolis. Foto: Mathis Bogens

Täna algab kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolis reservohvitseride baaskursus. Erinevalt varasemast läbivad kursusel osalejad esimese õppemooduli koos erialaohvitseride baaskursuse õppuritega.

Reservohvitseride baaskursusel osaleja, Postimehe endise vastutava väljaandja Mart Luige sõnul soovib ta algaval kursusel teada saada, kuidas varasemat tsiviilelust saadud juhtimiskogemust kaitseväes rakendada. “Eesti julgeoleku üheks olulisemaks alustalaks on rahva oma kaitsetahe,” ütles Luik. “Seda on aga vaja toetada ka väljaõppel omandatavate oskustega.”

Väljaõpe on jagatud nelja õppemoodulisse ning sellest võtab osa 22 kursuslast erinevatelt elualadelt. Kaheksa nädalaga läbivad kursuslased jalaväerühma ülema lühikoolituse, kus õpivad välioskusi, topograafiat ja esmaabi andmist ning omandavad teadmisi taktikast, kaitseväe relvastusest ja määrustikest.

Reservohvitseride baaskursusel osalev kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Jonatan Vseviov loodab õppe käigus uusi oskusi omandada. “Mul on ajateenistusest möödas kümme aastat ja reservohvitseride baaskursusel osalemise eesmärgiks on ühest küljest meenutada sõjaväelisi oskuseid, teisalt on mulle ka tööalaselt kasulik näha, kuhu kaitsevägi just kaitseväelase vaatenurgast vahepealse kümnendiga arenenud on,” ütles Vseviov.

Reservohvitseride baaskursus annab sõjaväelise väljaõppe riigikaitseliselt oluliste erialade spetsialistidele ning sinna sai kandideerida vabatahtlikkuse alusel. Kursuse lõpetajad saavad reservohvitserideks ning edasi toimub enesetäiendamine reservväelaste õppekogunemistel ja täienduskursustel. Esimesed vabatahtlike reservohvitseride kursused korraldati 1997. aastal.

Kaitseväe Akadeemia