fbpx
Uudised

Lahingukoolis lõpetas reservrühmaülemate kursuse 95 aspiranti

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis lõppes täna reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele.

Eile öösel ristiti õppurid vanade traditsioonide kohaselt tule ja mõõgaga reservohvitserideks. Tänasel pidulikul tseremoonial andis Lahingukooli ülema kohusetäitja kapten Aimar Toming kursuse edukalt lõpetanud 95-le ajateenijale kursuse lõputunnistused ja reservohvitseride kursuse rinnamärgid.

„Loodan, et saite läbitud kursusel piisavad eelteadmised, mis aitavad teil väeosades praktika käigus rühmaülema ülesannetega edukalt hakkama saada,“ ütles kapten Toming. „Kui kogu senine väljaõpe on olnud teie isiklik pingutus, siis edaspidi hakkate te vastutama kogu üksuse tegevuse eest.“

„Kursuse priimuseks sai instruktorite poolt antud tagasiside põhjal aspirant Rauno Kinkar Viru Jalaväepataljonist, kes paistis silma aktiivsuse ja heade juhiomadustega, samuti olid tal head hinded teoreetilistest arvestustest,” sõnas kursuse ülem leitnant Tarvo Planken, kes on kindel, et aspirant Kinkarist ja veel paljudest kursuse lõpetajatest saavad head rühmaülemad.

Aspirandid õppisid seitsmenädalasel kursusel jalaväe rühmaülema baasteadmisi – juhtimise üldaluseid, ohvitserieetikat, rakenduspedagoogikat, taktikalisi teadmisi, käsuandmist rännaku, rünnaku, kaitse ning viivituse planeerimisel ja läbiviimisel, relvastust, tulejuhtimist, pioneerindust, lahinguteenindustoetust, sõjatopograafiat ning mobilisatsiooniga seotud teemasid.

Reservrühmaülemate baaskursust ajateenijatele viidi Lahingukoolis läbi 50. korda. Ajateenijate mõeldud rühmaülemate kursuseid alustati Lahingukoolis 1997. aastal.

Kaitseväe Akadeemia