fbpx
Uudised

Lahingukoolis algas vanemstaabiallohvitseride kursus

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemstaabiallohvitseride kursus (VSAK), kus osaleb üheksa vanemallohvitseri.

Kursuse läbiviija, Lahingukooli staabiohvitseri kapten Tarmo Kompuse sõnul on algava kursuse eesmärgiks anda vanem- ja staabiveeblitele teadmised, kuidas vaadata kastist väljapoole. „Uuel vanemstaabiallohvitseride kursusel ei taha me õpetada kindlaid tegevusi, vaid anda teadmised, kuidas lahendada loovalt erinevaid töös tekkivaid olukordi ja luua seoseid teiste valdkondadega,“ sõnas kapten Kompus.

Kursuse väljaõpe toimub järgneva üheksa kuu jooksul erineva pikkusega õppetsüklitena nii Võrus kui ka Tartus. Selle aja vältel omandavad õppurid teadmisi sõjaväelise juhtimise alustest brigaadi tasandil ja saavad ettevalmistuse teenistuseks brigaadi staabis. Muu hulgas õpivad vanemallohvitserid kaasaegse lahingutegevuse aluseid, sõjateooriat ja –ajalugu ning staabitöö protseduure. Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad kõik osalejad kirjutama kursusetöö.

VSAK on allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe neljanda astme kursus, mis kandis varasemalt staabiveebli kursuse nime. Tegemist on esimese täiendusõppekursusega, mille Lahingukool korraldab uue, kaitseväe juhataja 2014. aastal kinnitatud allohvitseride karjäärisüsteemi nõuete järgi. Uue õppekava alusel toimuv VSAK on väga tihedalt seotud ohvitseride keskastmekursuse õppekava ja väljaõppega.

Tulevikus peavad sellele kursusele kandideerijad olema läbinud nooremallohvitseride kursuse, vanemallohvitseride põhikursuse ja vanemallohvitseride keskastmekursuse. Samuti peavad neil olema sobivad eeldused teenistuseks operatiiv- ja strateegilise tasandi juhtimisstruktuurides. Vanemstaabiallohvitseride kursuse edukas läbimine on üheks tingimuseks staabiveebli auastme saamiseks. Staabiveebli kursust on eelnevalt läbi viidud kahel korral.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kaitseväe Akadeemia