fbpx
Uudised

Läti allohvitseride kooli õppurid külastasid Kaitseväe Akadeemiat

Sel nädalal külastasid Kaitseväe Akadeemiat Läti allohvitseride kooli õppurid, et tutvuda lähemalt Eesti sõjaväelise hariduse, väljaõppe tingimuste ning kaitseväe karjäärimudeliga.

„Kahe kooli pikaajalise koostöö raames on traditsiooniks külastada üksteise asutusi, et vahetada väljaõppe alaseid teadmisi ning arutada selle erinevuste ja sarnasuste üle,“ ütles külastuskäigu eest vastutav Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna taktika õppetooli jalaväerühma grupi ülem major Taavi Liias. „Samuti annab külastuskäik võimaluse panna paika järgmiste aastate koostöökohad ning võimalikud ühistegevused.“

Kahepäevase visiidi jooksul andis Kaitseväe Akadeemia personal ülevaate kooli pakutavast väljaõppest, haridusest ja allohvitseride karjäärimudelist. Lisaks Kaitseväe Akadeemiale külastas Läti delegatsioon ka Viru jalaväepataljoni, Sirgala harjutusvälja ning Kuperjanovi jalaväepataljoni.

Läti allohvitseride koolist võtsid kohtumisest osa kolm õppurit ning väljaõppe eest vastutav ohvitser. Kaitseväe Akadeemia külastuskäik on Läti õppurite jaoks justkui preemiareis, sest samal ajal toimuvad sealses allohvitseride koolis eksamid ning kolm parimat õppurit vabastatakse osaliselt õppetööst, et külastada Eestit.

Külastuskäik leidis aset koolide kahepoolse koostöö raames, mis on tihenenud viimasel kahel aastal ning hõlmab nii instruktorite õpi- kui õpilaste tutvumisrännet. Järgmisel nädalal külastab Kaitseväe Akadeemia delegatsioon omakorda Läti allohvitseride kooli, kus lepitakse kokku järgmise kalendriaasta tegevused.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia