fbpx
Uudised

Lõpetasid esimesed sõjalise juhtimise magistrid

Magistriõppe käivitumisega on KVÜÕA esimene sõjakool Euroopas, kes on käivitanud Bologna süsteemi täies mahus.
Magistrikraadi saanud ohvitserid omandasid õpingute käigus pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri oskused. Magistriõppe eesmärk on valmistada ette sõjaväelise juhtimise spetsialiste teenistuseks staabiohvitseri, sõjaaja pataljoniülema või nendega võrdsetel ametikohtadel.

Kaitseväe juhataja, kindralmajor Ants Laaneotsa lausus oma tervituskõnes lõpetajatele, et väejuht, ohvitser, kaitseväeline juht peab olema nii mõneski mõttes ideaalinimene. Juhi tarkusest, usaldusest, inimlikkusest, vaprusest ja karmusest sõltusid sõja ja sõjaväe edu kaks ja pool tuhat aastat tagasi ja sõltub ka tänapäeval.

8. põhikursuse lõpetaja nooremleitnat Teet Laeksi sõnul on sõjakool andnud parima selleks, et lõpetajad saaksid hakkama kõigi teenistuses ette tulevate väljakutsetega.

Kolme aasta jooksul rühma- ja kompaniiülema oskused omandanud kahekümne kaheksale Kõrgema Sõjakooli põhikursuse kadetile andis riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi President oma 19. juuni käskkirjaga nooremleitnandi sõjaväelise auastme.Kõigil KVÜÕA lõpetajatel on ühtlasi ka riigikaitseõpetaja kvalifikatsioon, lõpetanud võivad anda keskkoolis riigikaitseõpetuse tunde.

„Ohvitser ei ole amet, vaid seisus, vaid kõige tublimad jõuavad selle seisuseni ”, ütles KVÜÕA ülema kohusetäitja kolonelleitnant Viljar Schiff.

Ohvitseride neljatasemelise väljaõppe süsteemi esimene aste on KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimise rakenduskõrghariduse. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitsejõududes on võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel, järgmiseks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeasutuses, ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja kindralstaabikursused või vastava tasemega kursused välisriikide sõjaväelistes õppeasutustes.Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud kõrgkool, mille lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimise alal. Sellel aastal võetakse põhikursusele kui keskastmekursusele sissastumisdokumente vastu 25.-29. juunil, kandideerijad peavad olema läbinud ajateenistuse.

Kaitseväe Akadeemia