fbpx
Uudised

Lõppes Kaitseväe Akadeemia brigaadi staabiohvitseri kursus

Täna said Tallinnas Sisekaitseakadeemias toimunud lõputseremoonial 16 tegevväelast kätte Kaitseväe Akadeemia brigaadi staabiohvitseri kursuse tunnistused.

„Käesolev kursus on üks olulisemaid, sest teist saavad staabiohvitserid, kellel on oluline roll ülema toetamisel,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus tänasel lõputseremoonial. „Staabiohvitserid on need, kes hakkavad staabis, olgu see pataljonis, brigaadis või diivisis, ülemat toetama ning nõustama oma valdkonna ja eriala pädevuses. Selline toetus annab ülemale võimaluse teha informeeritud otsuseid ning lisaks annab talle teadmise, kuidas kasutada kõige paremini olemasolevaid ressursse.“

Kursuse lõpetas 16 erinevate erialade ohvitseri kaitseväe ja Kaitseliidu üksustest üle Eesti.

Brigaadi staabiohvitseri kursuse eesmärk on süvendada kursuslase teadmisi ja oskusi töötamiseks erinevatel jalaväebrigaadi staabi ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidus nii kriisi- kui sõjaajal. Kursuse edukal läbimisel on kursuslane võimeline täitma staabiohvitseri ülesandeid jalaväebrigaadi staabis lähtudes lahingutoimingutest ning kasutades staabitöö protseduure ja tehnikaid. Lisaks mõistab ka laiapindse riigikaitse olemust ning sõjaväeliste ja tsiviilasutuste koostöö vajadusi, valdkondi ja vorme ning koostegutsemise põhimõtteid. Sel aastal läbisid kursusel osalejad praktika Kaitseväe Akadeemia õppusel Emajõe Kilp.

Tavapäraselt toimub brigaadi staabiohvitseri kursuse lõpetamine Tartus Kaitseväe Akadeemias, kuid sel aastal lõppes kursus akadeemia ning Sisekaitseakadeemia poolt korraldatud ühise õppusega Enne Tormi 2023, kus kahe päeva jooksul harjutati kriiside lahendamist ning mis leidis aset Tallinnas Sisekaitseakadeemias. Õppuse eesmärk oli suurendada asutuste vahelist koostööd ning võimaldada õppuritel saada praktiline kogemus asutuste vahelise koostöö protseduuridest, otsustuskohtadest ja piirangutest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia