fbpx
Uudised

Magistri- ja lõputööde kaitsmine KVÜÕAs

”œEsimeste magistrantide lõpetamisega on täies mahus käivitunud ohvitserideneljaastmeline väljaõppesüsteem, mis tähendab suurt edusammu sõjaväelise kõrghariduse andmisel Eesti Vabariigis, ” ütles KVÜÕA ülema kohusetäitja major Viljar Schiff.
Kaitstavate magistritööde teemadeks on näiteks kapten Janno Märki ”œPataljoni taktikaline grupp kaasaegses asümmeetrilises sõjaliseskonfliktis operatsiooni ”œIraagi vabadus ” näitel ” ja kaptenErlend Zirki ”œTänapäeva sõjalise jõu kasutamise õiglust mõjutavadtegurid ”.
KVÜÕA magistriõppe eesmärk on valmistada ette sõjaväelise juhtimise spetsialisteteenistuseks staabiohvitseri, sõjaaja pataljoniülema või nendega võrdsetelametikohtadel. Keskastmekursuse jooksul omandavad õppurid pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri teadmised ja oskused.
Ohvitseride neljaastmelise väljaõppesüsteemi esimene aste on KVÜÕAKõrgema Sõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad rakenduskõrgharidusdiplomi sõjaväelises juhtimises. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitsejõududeson võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel magistriõppes. Sõjaväelise kõrghariduse kolmandaks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeasutuses, ningedaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja kindralstaabikursused või muud vastavatasemega kursused välisriikide sõjaväelistes õppeasutustes.
Esmaspäevast neljapäevani kaitstud põhikursuse parimaks lõputööks valiti TeetLaeksi ”œEetika kaitseväes: normatiivne kutse-eetika jakaitseväe eetikakoodeks ”. Ühtlasi märkis kaitsmiskomisjon parima teoreetilise teemakäsitlusena ära Viljar Niinepuu lõputööd ”œÅ ariaat ja sellest tulenev karistusõigus tänapäevaIslamimaailmas ” ning parima rakendusliku sisuga lõputööna Kalev Pitsali tööd ”œFunktsioonikirjelduse ja sellest lähtuva kontrollvahendi koostaminejalaväeallüksuse väljaõppeks linnalahingu näitel ”. Lootustandvaima rakendusliku lõputööna tõsteti esile Martin Jõesaare tööd teemal ”œJalaväepataljoni õhukaitse organiseerimine ”.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritudkõrgkool, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimise rakenduskõrghariduse. Nii põhi- kui ka keskastmekursusele (magistriõppesse) kandideerijate dokumente võetakse vastu 25.-29. juunini. Põhikursusele kandideerijad peavad olema läbinud ajateenistuse.

Kaitseväe Akadeemia