fbpx
Uudised

Matkekeskuses lõppes ametkondade kriisiõppus

21.-22. oktoobrini toimus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Matkekeskuses kriisiõppus, mille käigus mängisid osalised matkesüsteemil JCATS läbi suurema hulga põgenike samaaegse Eestisse saabumise. Õppuse eesmärk oli testida kriisireguleerimise süsteemi toimimist põgenike massilise sisserände korral.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esinduse projektijuhi Ingrid Ulsti sõnul ei ole varasemalt Eestis taolisi arvutisimulatsioonil põhinevaid õppusi korraldatud. “Harjutasime, kuidas toimib olukorra lahendamisse kaasatud asutuste koostöö ning kuidas haakuvad omavahel nende asutuste erinevad süsteemid. Õppus andis olulise sisendi ka riikliku hädaolukorra lahendamise plaani valmimisse,” lisas Ulst.

Kahepäevase staabiõppuse ajal mängiti läbi põgenikega seotud hädaolukorrad ja lahendati esilekerkinud probleeme. Õppusel harjutati ametkondade vahelist koostööd ja kommunikatsiooni hädaolukorra lahendamisel ning ressurside kasutamise planeerimist ja logistikat.

Õppuse korraldasid Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), sotsiaalministeerium ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Õppusel osalesid ka siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Riigikantselei, Terviseameti, Punase Risti ning Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajad.

Õppuseks kasutatud matkesüsteem JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) võimaldab arvutipõhiselt jäljendada lahingusituatsioone ja loodusõnnetusi ning harjutada nende tagajärgede kõrvaldamist; harjutada ametkondadevahelist koostööd kriisiolukorras ja päästeoperatsioonidel, samuti harjutada terrorismivastast võitlust ja läbi mängida pantvangikriise.

Kaitseväe Akadeemia