fbpx
Uudised

Militaarpsühholoogid üle kogu maailma kogunesid Tartusse

Konverentsi peakorraldaja, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Rakendusuuringute Keskuse psühholoogi leitnant Merle Parmaku sõnul aitab konverents siinsetele ekspertidele võimaluse end militaarpsühholoogia arengutega kursis hoida. “Tänu konverentsi korraldamisele Eestis on siin töötavatel tsiviil- ja sõjaväepsühholoogiaekspertidel võimalik saada aimu militaarpsühholoogia valdkonna arengusuundadest ja kasutusvõimalustest tänases Eesti kaitseväes,” ütles leitnant Parmak.
Merle Parmaku ütles, et nii füüsiline kui psühholoogiline toimetulek on omavahel otseses seoses ja sõjaväelise soorituse moodustabki nende kahe parameetri terviklikkus. „Armee jaoks ei ole midagi olulisemat kui sõjaväeline sooritus. Psühholoogial on selles valdkonnas väga palju panustada, sest sooritab inimene, mitte tehnika. Pädeva inimese juhtimise all paraneb sõjaväeline sooritus ja vastupidi,” rääkis Parmak.
Esmakordselt Eestis korraldatud Rahvusvahelise Sõjalise Testimise Assotsiatsiooni konverents tõi kokku ligi 115 osalejat 15 erinevast riigist. Külalised saabusid muu hulgas näiteks Singapurist, Koreast, Austraaliast, Indoneesiast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist. Konverentsi jooksul esitleti enam kui 60 sõjaväepsühholoogiat käsitlevat uurimustööd.
Rahvusvaheline Sõjalise Testimise Assotsiatsioon (International Military Testing Association) on sõjanduspsühholoogia eksperte koondav rahvusvaheline teadusorganisatsioon, kus iga-aastastel konverentsidel jagatakse kogemusi ja tutvustatakse rahvuslike teadusuuringute tulemusi. Liikmesorganisatsioone on praegu 15 riigist.
Assotsiatsiooni esimene konverents peeti 50 aastat tagasi aastal 1959 Ameerika Ühendriikides. Alates sellest järjepidevalt igal aastal korraldatud konverents on toimunud kokku kaheksas erinevas riigis.
Konverentsi ettekanded peeti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Dorpati konverentsikeskuses.

Kaitseväe Akadeemia