fbpx
Uudised

Militermi andmebaasi eest vastutab KVÜÕA

Pärast kaitseministeeriumi juures tegutsenud terminikomisjoni tegevuse lõpetamist tegeleb kaitsevaldkonna terminoloogia arendamisega ja Militermi andmebaasi täiendamisega Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus.

„KVÜÕA on Eesti sõjanduskultuuri kujundamisel kesksel kohal ja selles kultuuris on oluline osa keelel ning selle kvaliteedil. Tegeleme kaitsealases teadus- ja arendustegevuses pidevalt täpsete definitsioonide otsimisega. On oluline, et KVÜÕA kui kaitseväe juhte õpetav kool saab suunata tulevasi ülemaid ja koolitajaid kasutama õigeid, täpseid ja ühemõttelisi mõisteid,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik.

Militermi eesmärk on koondada, korrastada ja arendada eestikeelset sõjanduse ja julgeolekuvaldkonna terminivara. Tegu on mitmekeelse andmebaasiga, mis sisaldab lisaks terminitele ka definitsioone, üksuste, organisatsioonide ja auastmete nimetusi. Terminibaas on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminitega. Andmebaasi on võimalik jätta ka tagasisidet ja esitada päringuid.

Militermi andmebaasi leiate aadressilt: http://termin.eki.ee/militerm/.

Kaitseväe Akadeemia