fbpx
Uudised

Noored saavad nüüdsest õppida KVÜÕAs uuel õhuväe õppekaval

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis saab ohvitseri baashariduse kõigis kolmes väeliigis.

Haridus- ja Teadusministeerium kiitis täna heaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste  rakenduskõrgharidusõppe õppekava „sõjaväeline juhtimine õhuväes“ uusversiooni, olulisemate muudatustena lüheneb Kõrgema Sõjakooli õhuväe kadettide õpe poole aasta võrra ning lisandub uus õhuoperatsioonide eriala.

„Uus õhuväe õppekava on kvalitatiivse töö tulemus, mis tugineb saadud kogemustel ja õhuväega koostööl. See on märk sellest, et õppeasutused ja kaitsevägi on pidevalt arenev ning muudatustega kaasakäiv organisatsioon,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus.

Uue õhuväe õppekava kestus on analoogselt maa- ja mereväe rakenduskõrgharidusõppe õppekavadega kolm aastat ning õppe maht 180 EAP-d. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda õhuoperatsioonide, õhuseire või lennuvälja erialale.  Uuele õppekavale hakatakse Kõrgema Sõjakooli õhuväe põhikursuse kadette vastu võtma alates käesolevast aastast.

„Uus õhuväe õppekava on laiapõhjalisem ning tehtud muudatused tagavad õhuväele lõpetajad, kelle erialane spetsialiseerumine ja omandatud pädevused on kooskõlas lõpetamisjärgse teenistuskohaga,“ ütles  KVÜÕA õppekavade arendamise nõunik Nele Rand.

Praegu õppivad õhuväe kadetid jätkavad õpinguid kolme ja poole aastase õppekava alusel, spetsialiseerumisega lennuväljaohvitseri või radari- ja sideohvitseri erialale. KVÜÕA õpetab  õhuväelasi välja koostöös Eesti Lennuakadeemiaga. Väeliigipõhiseid õppeaineid õpetavad õhuväeohvitserid, lennundusalaseid aineid lennuakadeemia õppejõud.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud. Sel aastal saab sisseastumisdokumente esitada 25. juunist kuni 7. juulini.

Sõjaväeline juhtimine õhuväes – rakenduskõrghariduse õppekava

Kaitseväe Akadeemia