fbpx
Uudised

Noorkadetid läbisid ühtlustamiskursuse lõpurännaku

Eile läbisid Kõrgema Sõjakooli noorkadetid neljanädalase ühtlustamiskursuse lõpurännaku, mille korraldajateks olid traditsioonide kohaselt Kõrgema Sõjakooli teise õppeaasta kadetid. 

Noorkadetid ühtlustamiskursuse lõpurännakul. Foto: rms Rene Reede
Noorkadetid ühtlustamiskursuse lõpurännakul. Foto: reamees Rene Reede

Ligi 40-kilomeetrilise rännaku jooksul läbisid õppurid jagudena 12 kontrollpunkti, kus tuli lahendada erineva iseloomuga ülesandeid. „Kontrollpunktide planeerimisel arvestasime, et esindatud oleksid nii üldfüüsilised kui ka mõtlemist vajavad ülesanded,” ütles 2. õppeaasta maaväe põhikursuse kadett Taavi Oja. Kontrollpunktides tuli noorkadettidel muu hulgas ületada köiesild, panna kokku erinevaid relvi ning läbida takistusriba, lisaks pidid kadetid osalema mälumängus.

Eile lõppenud ühtlustamiskursuse eesmärk oli lisaks õppurite sõjalise väljaõppe taseme ühtlustamisele ning meeskonnatöö- ja juhiomaduste hindamisele ka kursuslaste ühtekuuluvustunde suurendamine. Järgmisel nädalal alustavad noorkadetid sõjakoolis akadeemilise õppetööga.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme

Kaitseväe Akadeemia