fbpx
Uudised

Noorkadetid lõpetasid ühtlustuskursuse edukalt

Noorkadetid lõpetasid ühtlustuskursuse edukalt.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses lõppes täna 2013 Kõrgemasse Sõjakooli sisseastunute ühtlustamiskursus. Viis nädalat kestnud kursuse eesmärk oli anda kursusel osalejatele ühtlustatud teadmised ja oskused jalaväejao tasemel ning hinnata osalejate meeskonnatöö- ja juhiomadusi.

„Rõhutasime kogu ühtlustamiskursuse jooksul, et kadetid peavad juba praegu tegutsema ja käituma nagu ohvitserile kohane ja nii nagu ohvitserilt oodatakse,“ ütles ühtlustuskursuse läbiviija, major Andrus Reinstein.

Ühtlustamiskursuse viis läbi Kõrgema Sõjakooli kaaderkoosseis koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) taktika õppetooli ja meditsiinikeskuse instruktoritega. Instruktorid hindasid kursusel antava väljaõppe käigus ka õppurite suutlikkust omandada taktikalisi teadmisi ja oskusi ning potentsiaali sõjaväelise juhina hilisemas kutsetöös.

Ühtlustamiskursusest võttis osa 17. põhikursus, 4. nooremohvitseride kursus, 3. mereväe- ja 5. õhuväe põhikursus. Kursusel läbisid noorkadetid erinevaid teemasid, mis keskendusid lahinguõppele, relva- ja laskeväljaõppele ning välioskustele. Kursus lõppes lõpurännakuga Tartumaal.

Õppurid võeti 2013. aastal Kõrgemasse Sõjakooli põhikursusele vastu akadeemiliste võimete testi, üldfüüsiliste katsete tulemuste ning kutsesobivusvestluse alusel. Ühtlustamiskursus algas 21. augustil ning lõppes 20.septembril, ühtlustuskursuse välilaagri ja taktikalisi harjutusi viib KVÜÕA läbi Tartumaal.

Kõrgema Sõjakooliga on võimalik tutvuda kõigil huvilistel lahtiste uste päevadel, samuti saab kadettidega kohtuda novembris toimuval infomessil Teeviit 2013. KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia