fbpx
Uudised

Noorkadetid jõudsid lõpurännakuga metsalaagrist sõjakooli

Kõrgema Sõjakooli noorkadett ühtlustamiskursuselReedel lõppes lõpurännakuga Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli noorkadettide ühtlustamiskursus.

Kõrgema Sõjakooli ülema major Tarmo Luhaääre sõnul on kursuse läbimisest veel tähtsam, et uus ohvitseride aastakäik on nende viie nädalaga kasvanud üheks vennaskonnaks. „Nii metsas kui rännakul tegutsesid tulevased maa-, õhu- ja mereväe kadetid külg külje kõrval – koostöö erinevate väeliikide vahel on kadettide edasistes õpingutes ja tulevases karjääris määrava tähtsusega.”

Ühtlustamiskursusest võttis osa 18. põhikursus, 4. mereväe põhikursus ja 6. õhuväe põhikursus. Kursusel läbisid noorkadetid lahinguõppe, relva- ja laskeväljaõppe ning õppisid välioskuseid. Instruktorid hindasid väljaõppe käigus ka õppurite suutlikkust omandada taktikalisi teadmisi ja oskusi ning potentsiaali sõjaväelise juhina hilisemas töös. Kursus lõppes ligikaudu 35-kilomeetrise jalgsirännakuga Palukülast läbi Roiu Tartusse.

Major Luhaääre sõnul võib pika distantsi kõndimine näida rännaku kõige väsitavama osana, kuid tegelikult võtab kontrollpunktide läbimine jaolt oluliselt rohkem energiat. „Punktide läbimine paneb proovile nii üksikvõitleja kui ka meeskonna, kuid sellest saadav hea emotsioon võidab kurnatuse,” sõnas kadettidega koos raja läbinud major Luhaäär. Kontrollpunktides pidid kadetid muu hulgas ületama köiesilla, läbima veetakistuse, kinnisilmi erinevaid relvi kokku panema ja pimedas takistusraja läbima.

Ühtlustamiskursust korraldas Kõrgema Sõjakooli kaaderkoosseis koos KVÜÕA taktika õppetooli ja meditsiinikeskuse instruktoritega. Ühtlustamiskursus algas 18. augustil ning lõppes 19. septembril. Õppurid võeti Kõrgemasse Sõjakooli vastu akadeemiliste võimete testi, üldfüüsiliste katsete tulemuste ning kutsesobivusvestluse alusel.

Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda KVÜÕA Kõrgema Sõjakooliga lahtiste uste päevadel 17. oktoobril ja 26. novembril. Lisainfo ning eelregistreerimine aadressil kvuoa.teavitus[at]mil.ee. Samuti saab kadettidega kohtuda 5.-6 detsembril Tallinnas toimuval infomessil Teeviit 2014.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia