fbpx
Uudised

Õhuväe kadetid kaitsesid lõputöid

Kadett Maarek Kallas lõputööd kaitsmas. Foto: Ave Eerma
Kadett Maarek Kallas lõputööd kaitsmas. Foto: Ave Eerma

Eile kaitsesid Kõrgema Sõjakooli 4. õhuväe põhikursuse kadetid oma lõputöid. Teemadevaldkond oli lai, ulatudes personali rahulolu-uuringutest erinevate tehniliste lahenduste uurimiseni.

Hindamiskomisjoni esinaise dotsent Svetlana Ganina sõnul on positiivne, et kaheteistkümnest kaitstud lõputööst ligi pooled said hea või suurepärase hinde. „Kadetid, kes olid oma uurimisteemast süvitsi huvitatud, tegid kirjutamise vältel tihedat koostööd juhendajatega ning paistsid kaitsmisel silma tugevate argumentide esitamisega,“ ütles Ganina.

Lõputööde hindamiskomisjon tõi välja viis tööd, mis enim silma paistsid. Kadett Martin Oja töö side- ja raadiotehnilises eskadrillis töötava personali tööga rahulolust ja organisatsioonilist pühendumisest paistis silma põhjaliku ja akadeemiliselt kõrgel tasemel analüüsi ning väärika kaitsmise poolest.

Kadett Kalev Marten Raave töö ületas mahult lõputööle pandud ootusi. Kadett Raave analüüsis põhjalikult tehnikamooduli õppekava ning tõestas oma tööga seda, et uues õppekavas tehtud muudatused on olnud õigustatud. Kadett Ingmar Viires näitas väga kõrgel tasemel tehnilist kompetentsi, tehes koostööd Tartu Ülikooli EstCube’i meeskonnaga ja uurides Yagi-Uda tüüpi antenni võimekust mobiilse satelliitside konfiguratsioonis.

Kadett Maarek Kallas võrdles oma lõputöös õppereaktiiv-lennukite ostu ja rendi kasuefektiivsust ning paistis hindamiskomisjonile silma suure motiveerituse ning hästi argumenteeritud töö kaitsmisega. Kadett Mardo Liiv konstrueeris oma lõputöö raames mehitamata õhusõiduki, mille juures hindas komisjon heaks töö rakenduslikkust.

  1. õhuväe põhikursuse lõpuaktus toimub 24. novembril. Lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ning nooremleitnandi auastme.
Kaitseväe Akadeemia