fbpx
Uudised

Õhuväe kadettide tööd eelkaitsmisel

Kadett Mikk Habakuk lõputöö eelkaitsmisel

Täna viiakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas sõjakoolis läbi õhuväe kolmanda kursuse kadettide lõputööde eelkaitsmine.

​Õhuväe kadett Katriin Männa läheb eelkaitsmisele kindla tundega, sest teab, et tema teavitusalane lõputöö õhuväe kursuste komplekteerimisest Kõrgemas Sõjakoolis, omab laiemat kõlapinda kogu kaitseväes. „Tahtsin uurida teemat, millest minu tulevasel teenistuskohal kasu oleks,” ütles kadett Männa, kelle sõnul sõltub õhuväe kursuse komplekteeritusest väeliigi ohvitserkonna jätkusuutlikus.

„Pakkusin töös välja mitmeid erinevaid lahendusi, mis aitaksid Kõrgemal Sõjakoolil leida kandidaate õhuväe kursusele. Näiteks soovitasin teha rohkem koostööd õhuväe teavitusega ja selle põhjal töötada välja materjalid, mis kajastaksid infot nii õhuväe enda kui ka sõjakoolis õpetatava eriala kohta,” rääkis kadett Männa.

Lisaks kadett Männa lõputööle leiab kaitstavate tööde hulgast ka ajaloole keskenduva kadett Meiessaare töö teemal „Lennubaas 1930-40″, kadett Veermetsa töö õhuväe side ja infotehnoloogia personali motiveerituse võrdlusest tsiviilasutustega ning kadett Ilvese töö Eesti õhuväe õppereaktiivlennukite projekti tõhususest.

Kokku osaleb eelkaitsmisel üheksa kadetti, kes alustasid oma õpinguid sõjakoolis 2010. aastal.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on kõrgkool noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia