fbpx
Uudised

Ohvitserid lõpetasid sõjakooli

Täna lõpetasid Kaitseväe Ühendatud Õppasutuste Kõrgema Sõjakooli 12 rakenduskõrghariduse saanud värsket ohvitseri ning 12 sõjalise juhtimise magistrit.

„Terviklikust kaitseväe ohvitserkonnast saame rääkida siis, kui kaitseväe juhataks on Kõrgema Sõjakooli lõpetaja. Julgegem endale sihte seada, tahta pürgida koloneliks, kindraliks, kaitseväe juhatajaks!“ ütles kaitseväe juhataja, kindralleitnant Ants Laaneots lõpetajatele.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo andis lõpetajatele üle diplomid ja kinnitas, et lõpetajate õiget valikut „Olete osanud teha väärika valiku, usaldage iseennast, oma ülemaid, neid, kes on teie käsu all ja Eesti riiki,“ ütles kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus kinnitas, et ohvitseri elukutse tähendab pidevat õppimist ja enesetäiendamist ja õppimist: „Ees ootab pidev enesetäiendamine, ajaga kaasas käimine, oskus ise õppida.“

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots andis üle Reservohvitseride Kogu annetatud kaitseväe ohvitseri mõõga parimale lõpetajale, sõjakooli kiitusega lõpetanud nooremleitnant Ragnar – Aleksander Jõgile. Leitnant Jõgi pälvis ühtlasi ka KVÜÕA ülema autasu põhikursuse parima lõputöö eest “Al-Qaeda reakoosseisu värbamine.”

Magistrikraadi saanud ohvitseride seas on sel aastal kolm kiitusega lõpetajat, kapten Taivo Rõkk, kapten Tarmo Kundla ja kapten Mart Sirel. Kapten Sirel sai parima keskastmekursuse lõpetajana KVÜÕA ülema autasu ning samuti rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu stipendiumi parima magistritöö eest. Kapten Sireli magistritöö pealkirjaga „Strateegiline üllatus sõjakunstis: sisu, põhjused, tagajärjed” käsitles strateegilise üllatuse saavutamist ning ennetamist käsitlevaid teoreetilisi seisukohti. Nende alusel koostas ta analüütilise raamistiku, mille abil viis läbi kaks juhtumiuuringut – kahe sõjalise konflikti (1973. a Aaabia – Iisraeli konflikti ning 2008. a Vene-Gruusia konflikti) analüüsi.

Riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves andis oma 15. juuni käskkirjaga põhikursuse lõpetanud kadettidele nooremleitnandi sõjaväelise auastmed.

Kolme aasta pikkune sõjakooli põhikursus annab värsketele ohvitseridele oskuse juhtida rühma ja kompaniid. Kõik KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetajad saavad ühtlasi ka riigikaitseõpetaja kvalifikatsiooni.

Magistriõppe lõpetanud ohvitserid said kahe aasta jooksul pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi sõjalise juhtimise erialal.

Lõpuaktuse pilte saab näha siit!

Kaitseväe Akadeemia