fbpx
Uudised

Õiguskantsler pidas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes loengu

Teisipäeval, 1. novembril pidas õiguskantsler Indrek Teder loengu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppuritele ja teenistujatele.

Õiguskantsler rääkis kuulajatele õiguskantsleri institutsiooni rollist ja funktsioonidest, kodanike põhiõigustest, Eesti omariikluse ülesehitusest lähtuvalt võimude lahususe printsiibist ning põhiseadust stabiliseerivatest mehhanismidest.

Õiguskantsleri hinnangul on kaitseväes vaid väiksemaid probleeme, mis on jooksvat laadi. „Üldpilt on ikkagi, et Eesti kaitsevägi on tõesti väga heal tasemel, seda ma olen ka kogenud rahvusvahelistel sõjaväe ombudsmanide kokkutulekutel,“ sõnas õiguskantsler.

Loengule järgnes arutelu, mille käigus said kõik kuulajad esitada õiguskantslerile küsimusi. Aruteluteemadeks oli muuhulgas kaitseväelaste osalemine poliitikas ja avalikus diskussioonis, kaitseväelaste võimalused oma huvide eest seista ning kaitseväe õigused ja kohustused siseriikliku julgeoleku tagamisel.

Eesti Vabariigi õiguskantsler on põhiseaduslik institutsioon. Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Teise olulise põhiseadusliku ülesandena täidab õiguskantsler talle 25. veebruaril 1999 vastuvõetud õiguskantsleri seadusega pandud ombudsmani ehk õigusvahemehe funktsiooni.

Indrek Teder on õiguskantsleri ametis 2008. aasta märtsist. Ta kuulub Eesti Reservohvitseride Kogusse ja Kaitseliitu ning on nooremleitnant reservis.

Kaitseväe Akadeemia