fbpx
Uudised

Parima lõputöö autor uuris Al-Qaeda värbamismeetodeid

2010. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kaitstud põhikursuse lõputöödest tunnistati parimaks Ragnar-Aleksander Jõgi lõputöö, mis käsitles värbamismeetodeid, mida Al-Qaeda kasutab oma lihtliikmete värbamiseks.

Töö olulisus seisneb selles, et see aitab mõista Al-Qaeda, mis on mitmete autorite hinnangul arenenud küllaltki selge struktuuriga organisatsioonist kümnete tuhandete toetajatega rahvusvaheliseks liikumiseks, edukuse põhjuseid.

Mõistmaks, kuidas täienevad sellise liikumise read, võrreldi Al-Qaeda värbamismeetodeid eriteenistuste traditsiooniliste värbamismeetoditega ning leiti, et nende vahel on märkimisväärseid sarnasusi. Niisugune teadmine aitab kindlasti paremini mõista lääneriike endiselt ähvardava Al-Qaeda tegevusmeetodeid ja seega ka probleeme, mis tuleb lahendada võitluses Al-Qaedaga.

Analüüsist selgus ka, et Al-Qaeda kohaneb muutustega ja kasutab oma ideoloogia levitamiseks ning poolehoidjate värbamiseks oskuslikult meedia ja interneti võimalusi ning asetab võrreldes eriteenistustega suuremat rõhku värvatavate usulis-kultuurilisele taustale ja sotsiaalsetele suhetele.

Kokku kaitsti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes tänavu 12 lõpu- ja 11 magistritööd.
Nii põhikursuse kui keskastmekursuse pidulik lõpuaktus peetakse KVÜÕAs 18. juunil algusega kell 14.00.

Kaitseväe Akadeemia