fbpx
Uudised

Poola õhuväe lektorid jagavad Kõrgema Sõjakooli kadettidele oma kogemusi

Täna saabusid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustesse 3 Poola Riigikaitseülikooli lektorit, kes jagavad Kõrgema Sõjakooli õhuväe kadettidele oma kogemusi seoses õhuvõimu ja õhuoperatsioonidega.

“Saame Eesti kadettidele jagada oma kogemusi ja teadmisi Poola õhuväe näitel. Peamine fookus on näidata kadettidele, kuidas õhuvõimu rakendada ja tutvustada neile õhuvõimu kasutamist läbi Poola kogemuste. Usun, et see nädal on põnev nii kadettidele kui ka meile endile, ootame neilt avatud mõtlemist ja elavat diskussiooni,” ütles Poola Riigikaitseülikooli lektor kolonel Tadeusz Zieliński.

Poola Riigikaitseülikooli lektorid annavad sõjakooli 2. õppeaasta õhuväe kadettidele terve nädala jooksul tunde aine „Õhuvõimu teooria ja õhuoperatsioonid” raames. Lisaks loengutele töötatakse läbi õhuvõimuga seotud reaalseid konflikte, mille üle kadetid arutleda saavad. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Poola Riigikaitseülikooliga teinud koostööd juba mitmeid aastaid.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia