fbpx
Uudised

President Kersti Kaljulaid andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajaile üle auastmetunnused

Täna said Tartus rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastmetunnused Kaitseväe Akadeemia 35 maaväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja –tehnoloogias 13 ohvitseri. Vanemallohvitseri põhikursuse lõpetas 61 õppurit.

„Kaitseväe ohvitser on ühiskonnaelus oluline kaasarääkija ka väljaspool väeosa territooriumit. Jah, poliitikaga ohvitser ei tegele, aga see ei tähenda, et tal pole võimalik kaasa aidata meie ühiskonna paremaks toimimiseks just neis valdkondades, kus teil on parimad oskused. Nii saame me kogu ühiskonnana olla sama enesekindlad, kui teie oma tööelus saate – sest te teate, et oskate, olete harjutanud ja suudate,“ ütles president Kersti Kaljulaid lõpetajatele peetud kõnes.

Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Julius Air Kull, kes lõpetas cum laude ning kellele kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem andis üle ohvitseri mõõga.

Magistrantuuris tunnistati parimaks õppuriks samuti cum laude lõpetanud major Mario Lementa, keda tänati hinnalise kingitusega. Major Lementa uurimistöö teemal „Autonoomia tajumise seosed enesetõhususe, väljaõppe väärtustamise ja loobumiskavatsusega“ tunnistati ka parimaks magistritööks 2020. aastal.

Kutseõppe parimaks õppuriks tunnistati nooremveebel Joonas-Dein Plakso, kes sai koolilt tänutäheks hinnalise kingituse.

Sel aastal andis Kaitseväe Akadeemia kolmandat korda välja ka erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalise preemia põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele. Kaitseväe Akadeemia kõrgharidusastme põhikursuste õppuritest sai preemia nooremleitnant Martin Jalakas ning kutseõppe tasemel tunnistati parimate juhiomadustega lõpetajaks nooremveebel Olev Roost.

Aktusel tunnustati ka 2020. aasta parima lõputöö autorit, kelleks osutus nooremleitnant Daniel Helmdorf uurimistööga „Eesti Kaitseväe tankide kasutamise operatiivtaktikalised põhimõtted teiste suurriikidega võrreldes aastatel 1920–1939“. Lõputöö juhendajateks olid Igor Kopõtin ja major Kaido Kivistik.

Rakenduskõrgkoolide rektori nõukogu stipendiumi „Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2020“ pälvis nooremleitnant Andree Porila lõputööga „Mehitamata õhusõiduki kasutamine jalaväekompanii taktikalistes maismaategevustes Eesti Kaitseväe näitel“.

Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse kaitseväe väeosadesse.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Tänavu on huvilistel akadeemia maa-, mere- ja õhuväe põhikursustele võimalik sisseastumisdokumente esitada kuni 28. juunini.

Rohkem pilte: SIIT

Video: https://youtu.be/QEZ7NCPFQNw

Kaitseväe Akadeemia